Wykonywanie zadań służby BHP
Konsultacje w zakresie prawa pracy
Analiza stanu BHP i P.Poż. w zakładach pracy
Analiza prawidłowości prowadzenia akt
osobowych
Szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych
Prowadzenie i porządkowanie akt osobowych
Doradztwo w zakresie BHP i P.Poż.
Sporządzanie dokumentacji kadrowej
Ocena ryzyka zawodowego
 
Ocena bezpieczeństwa maszyn (DTR,
ocena zgodności)
 
Prowadzenie postępowania powypadkowego
 
Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień
organów kontrolnych (PIP, SANEPID)
 

mgr inż. Andrzej Haratyk
Starszy Specjalista ds. BHP
Inspektor Ochrony P.Poż.